Kóspallagi Horgásztó - DAMI Bt.

Horgászrendje

 1. Horgászni a területi engedély megváltását követően lehet, amely a halőrnél váltható. A területi engedély csak egy napi horgászatra jogosít. A horgászat ideje alatt a horgászengedélyt a fogási napló kivételével a halőrnek le kell adni.
 2. A területi engedély csak az állami horgászjeggyel együtt érvényes.
 3. A gátról horgászni, illetve arról etetni szigorúan TILOS! A tavon foglalt hely nincs, a helyfoglalás érkezési sorrendben történik.
 4. A tóban fürödni szigorúan TILOS!
 5. A tavon csónak használata nem engedélyezett!
 6. A jármuveket a kijelölt parkolóban kell hagyni. A tó csak gyalogosan járható körbe.
 7. A halőrnek joga van a tó területén a horgász jármuvét, felszerelési tárgyait átvizsgálni!
 8. A felnőtt napijegy ára 3000Ft.
 9. Felnőtt napijeggyel rendelkező személy egyszerre két bottal, botonként legfeljebb két horoggal horgászhat.
 10. Az ifjúsági napijegy ára 1500 Ft.
 11. Ifjúsági jegyet minden 18 év alatti horgász válthat. Ifjúsági napijeggyel rendelkező személy egyszerre csak egy bottal, legfeljebb egy horoggal horgászhat.
 12. A pergető horgászat a tavon engedélyezett, amennyiben ezzel mások pihenését nem zavarjuk. Pergetni csak a kereskedelmi forgalomban kapható mű csalikkal illetve ezek másolataival szabad. GEREBLYÉZNI TILOS.
 13. A horgászkészség behordása TILOS.
 14. Etetőhajó használata engedélyezett, de ennek segítségével a készséget behúzni TILOS! A bevetett botokat őrizetlenül hagyni TILOS!
 15. Felnőtt napijeggyel naponta kifogható halmennyiség: 2db nemes hal (ponty, amur, süllő) és 2 kg egyéb, méretkorlátozással nem védett hal.
 16. E mennyiség feletti halakat a hirdetőtáblán kifüggesztett napi nagykereskedelmi áron lehet megvásárolni.
 17. Ifjúsági jeggyel naponta kifogható halmennyiség: 1db nemes hal (ponty, amur, süllő) és 2 kg egyéb, méretkorlátozással nem védett hal.
 18. E mennyiség feletti halakat a hirdetotáblán kifüggesztett napi nagykereskedelmi áron lehet megvásárolni.
 19. A horgásztavon az 5kg feletti ponty, amur és süllő védett halnak számít, a tóról ezeket elvinni SZIGORÚAN TILOS!
 20. Az 5 kg-nál nagyobb halat a tóba vissza kell helyezni, amelyért a horgászegyesület 1 db napijegyet ad a horgásznak ajándékba, mely bármikor beváltható az adott naptári évben. A halat a halőrnek kell igazolnia és lehetőség szerint fényképet kell róla készítenie.
 21. A tavon fajlagos tilalom nincs, a méretkorlátozások az Országos Horgászrendben szereplőkorlátozásokkal azonosak.
 22. Csuka korlátlanul fogható.
 23. A horgászidő betartása mindenki számára kötelező. Éjszakai horgászat előzetes bejelentés alapján lehetséges. Éjszakai horgászathoz külön napijegy váltása szükséges.
 24. Horgászidő:
 25. Március 15. - Május 15. 06-18 óráig Május 15. - Szeptember 15. 06-19 óráig Szeptember 15. - tózárásig 06-18 óráig
 26. A kifogott halakat kíméletesen kell kezeli. Nem szabad a halak kopoltyújába nyúlni, vagy egyéb módon maradandó sérülést okozni. A halak öncélú, bármilyen jelölése, csonkítása szigorúan TILOS.
 27. Merítő szák valamint haltartó szák használata KÖTELEZŐ!
 28. A megtartani kívánt halakat szákba kell helyezni és be kell írni a fogási naplóba. A horgászat befejezéséig azokat vízben, élve kell tartani.
 29. Szájbilincsre csak ragadozó halat szabad fűzni. A horgászat befejezését követően a halőrnél kell jelentkezni mérlegelésre. A mérlegelést követoen szabad a halakat a járműbe helyezni és a tó területét elhagyni.
 30. A méreten aluli, valamint a megtartani nem kívánt halakat, a kifogást követően haladéktalanul, kíméletesen vissza kell helyezni a tóba. Nem szabad őket dobálni, csak a tó partjáról lassan a vízbe engedni.
 31. A fogott hal mérlegelés nélküli elvitele hallopásnak minosül! A hallopás automatikusan rendorségi feljelentést és a tóról való kitiltást vonja maga után.
 32. A szemetet és egyéb hulladékot a tónál elhelyezett szemetes edényekbe kell rakni. A horgászhelyen a horgászat befejezését követően bárminemű tárgyat, hulladékot, etetőanyagot otthagyni szigorúan TILOS!
 33. Szemétnek számít a szotyola- és tökmaghéj, valamint a cigarettacsikk is, így azok eldobása is TILOS.
 34. TILOS a víz bármilyen szennyezése. A víz szennyezésének számít az állati eredetű hulladék, valamint minden romlott, penészes etetőanyag, valamint az élővilág számára felvehetetlen anyag vagy csali vízbe dobása. Az etetőanyagon és csalin kívül bármilyen anyag vízbe juttatása.
 35. TILOS a tó területén található növényeket irtani, a fákat kivágni vagy megcsonkítani.
 36. A tó területén elhelyezett tárgyakért (pl. kerékpár, motorkerékpár, autó) felelősséget nem vállalunk.
 37. A horgász az általa esetlegesen okozott kárt teljes összegben köteles a horgásztó üzemeltetőjének megtéríteni.
 38. Erősen ittas egyének a horgásztó körül nem tartózkodhatnak.
 39. Tüzet rakni csak a kijelölt tűzrakó helyeken szabad.
 40. 14 év alatti gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodhat, illetve horgászhat a tó területén!
 41. A tóparton kulturáltan kell viselkedni oly módon, hogy a többi horgászt és pihenni vágyót magatartásunkkal ne zavarjuk. Az általános horgászetikát és horgászszokásokat be kell tartani.
 42. További esetleges időszakos rendszabályokról a horgászegyesület a parton elhelyezett hirdetőtáblán tájékoztatja a látogatókat.
 43. A horgászrend betartása mindenki számára KÖTELEZŐ! A szabályzat megsértése a horgászatból való kizárást vonja maga után.
 44. A napijegy megvásárlásával a horgász a fenti feltételeket maradéktalanul elfogadja. A horgászrend el nem olvasása nem mentesít annak betartásától!
 45. Vitás esetekben az Országos Horgászrend valamint a halászati-horgászati törvény az irányadó.

Minden kedves sporttársnak jó fogást és jó szórakozást kíván a Kóspallagi Horgásztó vezetősége!Kóspallagi Horgásztó - DAMI Bt.

Általános Etikai Szabályzata

Minden horgásznak kötelessége betartani a horgászatról szóló jogszabályok rendelkezéseit, az Országos és helyi horgászrend előírásait valamint kötelező érvényűnek kell tekinteni a környezetvédelemre és a sátorozásra vonatkozó jogszabályokat. Ezek a szabályok hozzásegítenek bennünket ahhoz, hogy közösen vegyük figyelembe és tartsuk tiszteletben egymás érdekeit, és saját kikapcsolódásunk ne zavarja mások pihenését.
Nem titkolt célunk, hogy fokozzuk a horgászok összetartozásának érzését valamint egymás iránti megbecsülését.

E nemes cél érdekében a következő etikai szabályzatot tartjuk a hozzánk látogatók számára kötelezo érvényunek:

 • Ha viszonylag kis területen sok horgász gyűlik össze, törekednünk kell arra hogy ne foglaljunk el az indokoltnál több helyet. Lehetőség szerint készségeinket a partra merőlegesen vessük be és kerüljük a felszerelések összeakadását.
 • Vegyük figyelembe, hogy többen a nagyvárosok zajától menekülnek a vízpartra, ezért kerüljük az indokolatlan zajkeltést (egymáshoz való átkiabálás).
 • A kulturált emberhez méltó magatartás érdekében horgászat előtt és közben tartózkodjunk a szeszes italok fogyasztásától.
 • Védjük a halállományt, de ne tekintsük azt saját személyes tulajdonunknak. Ne irigyeljük másoktól a halfogás élményét, tapasztalatainkkal segítsük a fiatalokat és a kezdő horgásztársainkat, hiszen ők a jövő horgásztársadalma.
 • Ha sorozatosan méreten aluli hal akadna horgunkra, a halállomány kímélése érdekében változtassunk helyet vagy horgászmódszert.
 • Nyújtsunk segítséget azoknak, akik idős koruk vagy testi fogyatékosságuk miatt fokozott mértékben erre rászorulnak.
 • Érezzük saját ügyünknek, hogy a fiatalokból jó horgász váljék. Mutassunk példát magatartásunkkal, s ismertessük meg velük a horgászat fortélyait.
 • Bedobásnál vigyázzunk mások testi épségére, indokolt esetben udvariasan kérjük meg a körülöttünk állókat, hogy fáradjanak egy kissé távolabb. A horgászat iránt érdeklődőkhöz főként a gyermekekhez ne legyünk türelmetlenek.
 • A becsületes horgásznak nincs félnivalója. Az ellenőrzést ne tekintsük zaklatásnak, segítsük az ellenőrök munkáját.

 • A Kóspallagi Horgásztó Vezetősége
  Látogatók száma : 70469 || Látogatók ma: 4